ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Νάξος, 03/06/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Τύπου

Θέμα: Ατενίζοντας τον Αττικό Ουρανό δεν λύνονται τα προβλήματα του Αιγαίου

Η Δημοτική Αρχή, σεβόμενη την ανθρώπινη ζωή και στο πλαίσιο πάντα της νομιμότητας, προέβη έγκαιρα σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη ναυαγοσωστική  κάλυψη των πολυσύχναστων ακτών, καλύπτοντας όχι μόνο τις τυπικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά θέτοντας όρους με περισσότερες υποχρεώσεις για τον ανάδοχο.
Ο Δήμος δεν επιθυμεί να δυσφημεί άλλους Δήμους συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα των πράξεών τους, όμως ακόμα και σήμερα νησιωτικοί δήμοι δεν έχουν αναρτήσει τις Γαλάζιες Σημαίες γιατί δεν έχουν προσλάβει ακόμα ναυαγοσώστες εξαιτίας των χρονοβόρων και άκαρπων διαδικασιών πρόσληψης εποχικού προσωπικού. Για τις παραλήψεις αυτές και την μη έγκαιρη πρόσληψη ναυαγοσωστών τα ημερήσια πρόστιμα που επιβάλλονται από τις Λιμενικές Αρχές ανέρχονται έως και 27.000 ανά πύργο, ενώ τις ποινικές και αστικές ευθύνες επωμίζονται οι δήμοι.
Ο οικονομολόγος κ. Μαϊτός προφανώς δεν διάβασε και δεν γνωρίζει τις υποχρεώσεις του αναδόχου, τις παροχές και το πραγματικό κόστος για τη μισθοδοσία των ναυαγοσωστών, παρουσιάζοντας ποσά που απέχουν κατά πολύ από την πραγματικότητα. Επίσης,  δεν αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα της ανθρώπινης ζωής, την οποία προσπαθεί να προστατεύσει και να διαφυλάξει η Δημοτική Αρχή.

Για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν, παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία:

Από 01 Ιουνίου 2016 οι ναυαγοσώστες βρίσκονται στις θέσεις τους όπως αυτές προβλέπονται από την μελέτη και την σχετική σύμβαση μεταξύ του δήμου και του αναδόχου.

1.Η κολυμβητική περίοδος ορίζεται από 01 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.  Δηλαδή τρεις μήνες και μισός.

2.Οι παραλίες της Νάξου που υπάρχουν ναυαγοσώστες είναι:
Απόλλωνας    1 Ναυαγοσώστης
Βίντσι    1 Ναυαγοσώστης
Άγιος Γεώργιος   2 Ναυαγοσώστες
Άγιος Προκόπιος   3 Ναυαγοσώστες,
Αγία Άννα- SANTANA  1 Ναυαγοσώστης,
Αγία Άννα – Μάραγκας  1 Ναυαγοσώστης,
Μικρή Βίγλα   1 Ναυαγοσώστης
Σύνολο    10 θέσεις ναυαγοσωστών

3.Η ναυαγοσωστική κάλυψη αφορά τόσο σε δαπάνες για το προσωπικό (68.250 €) αλλά και σε λοιπές δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργικών εξόδων (καύσιμα, διασωστικός και φαρμακευτικός εξοπλισμός, εργασίες οριοθέτησης παραλιών, ποινική και αστική ευθύνη κ.α.)

4.Η ναυαγοσωστική κάλυψη προβλέπεται για όλη την διάρκεια της εβδομάδας  δηλαδή και τα σαββατοκύριακα
Συνεπώς: 10 θέσεις Χ 7 ημέρες= 70ημέρες/εβδομάδα. Οι εργαζόμενοι εργάζονται έξι ημέρες / εβδομάδα. Συνεπώς οι 70 ημέρες / εβδομάδα: 6 ημέρες/εβδομάδα = 12 άτομα  και ένας συντονιστής – επιβλέπων. Σύνολο 13 άτομα/μήνα

5.Συνεπώς για τη μισθοδοσία του προσωπικού δαπανώνται: 68.250:3,5 μήνες= 19.500 €/μήνα                                            
19.500 €/μήνα: 13 άτομα = 1.500 €/άτομο/μήνα (συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών)

6.Η Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία προβλέπει:
•Tην κάλυψη των ναυαγοσωστών με τον προβλεπόμενο από το Π.Δ. (άρθρο 7) 23/2000 εξοπλισμό (βάθρο ναυαγοσώστη, σκάφος-καύσιμα, φορητό φαρμακείο, πτυσσόμενο φορείο, κουβέρτες, σανίδα διάσωσης, ναυαγοσωστικό σωσίβιο κτλ).
•Την πληρη ανάληψη ποινικής και αστικής ευθύνης
•Την οργάνωση και εποπτεία όλης της εργασίας από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
•Την προμήθεια και χρήση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού
•Την έγκαιρη τοποθέτηση ναυαγοσωστών από την πρώτη ημέρα έναρξης της κολυμβητικής περιόδου

7.Η αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο της εφαρμογής των αναφερομένων στο Π.Δ. 23/2000 είναι τα Λιμενικά όργανα. Για τους παραβάτες προβλέπονται αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται, σύμφωνα με την  παρ. 11του άρθρου 15 του Ν. 2743/99(Α΄211) στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ.187/73 (α΄261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/95(Α΄214). To πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε    14. 673 € αναπροσαρμοζόμενο ετήσια σε ποσοστό 5%.

8.Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τους αναφερόμενους στην καταγγελία τουριστικούς προορισμούς, επισημαίνουμε ότι μέχρι σήμερα κανένας από τους ανωτέρω δήμους δεν έχει προβεί στην υπογραφή συμβάσεων με ναυαγοσώστες. Θα πρέπει λοιπόν να ελεγχθεί:
•Αν όντως υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη
•Το κόστος για τον λοιπό εξοπλισμό και τις παροχές πέραν της μισθοδοσίας των ναυαγοσωστών 
•Το ύψος των υπέρογκων προστίμων που επιβάλλονται από την μη έγκαιρη εγκατάσταση των ναυαγοσωστών και ποιος τα επιβαρύνεται
•Ποιος επωμίζεται την ποινική και αστική ευθύνη

Με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια των λουόμενων και τη νομιμότητα κάθε πράξης του, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μερίμνησε και από την 1η Ιουνίου, ημέρα έναρξης της κολυμβητικής περιόδου, έχει θωρακιστεί με πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη σύμφωνα με τη νομοθεσία και την υποχρέωσή του απέναντι στους Δημότες και επισκέπτες του νησιού!

Σχόλια are closed.