Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Παραγωγής Πόσιμου Νερού 300 m³/ημέρα)
(CPV: 45231300-8)
Εκτιμώμενης αξίας 550.000,00 Ευρώ

Συνημμένα έντυπα

 

Σχόλια are closed.