Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η δημοπρασία για τη Μίσθωση Χημικών Τουαλετών για τις ανάγκες των παραλιών ,μόνιμων θέσεων του Δήμου και δημοτικών εκδηλώσεων έτους 2015 που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 22 Ιουνίου 2015 ματαιώνεται  με την υπ.αριθ.111/19/06/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα γίνει εκ νέου σύμφωνα με το  άρθρο 67 του Ν.4257/2014 βάσει των διαδικασιών των προμηθειών.

Ενημέρωση θα παρέχεται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για τη  διενέργεια της νέας δημοπρασίας.

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ.α.α
                                                                                                                                                                
Πολυκρέτης Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.