Ο Δήμος Νάξου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το επικαιροποιημένο Β στάδιο (υποστάδιοΒ1) της μελέτης  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και Σχέδιο Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Νάξου.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του προς το Δήμο Νάξου Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών σε διάστημα 2 μηνών.
Με ανακοίνωση του Δήμου θα πραγματοποιηθεί δημόσια παρουσίαση της μελέτης παρουσία μελετητών.

Διαβάστε τα αρχεία της μελέτης

Σχόλια are closed.