Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη τοιχίου αντιστήριξης οδού Δανακού – Λιγαρίδια

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη τοιχίου αντιστήριξης οδού Δανακού – Λιγαρίδια» με προεκτιμώμενη αμοιβή 14.128,18 € (χωρίς ΦΠΑ).

Συνημμένα έγγραφα

 

Σχόλια are closed.