Γνωστοποίηση μεταβολής των όρων μοριοδότησης διανυθείσας εμπειρίας για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Γνωστοποίηση μεταβολής των όρων μοριοδότησης διανυθείσας εμπειρίας για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Συνημμένα έγγραφα

Σχόλια are closed.