1. Η δήλωση τέλεσης βάπτισης του ιερέα.
  2. Ταυτότητα του ατόμου που κάνει τη δήλωση.
  3. Η δήλωση μπορεί να γίνει από τους γονείς, παππού, γιαγιά ή νονό-ά.
  4. Για την δήλωση υπάρχει προθεσμία 90 ημερών. Σε περίπτωση καθυστέρησης μέχρι 180 ημέρες καταβάλλεται πρόστιμο σε παράβολο χαρτοσήμου 4,50 €. Μετά την Παρέλευση των 180 ημερών το παράβολο χαρτοσήμου ανέρχεται σε 13,5 € 

Σχόλια are closed.