Δήλωση Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Θανάτου που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό και αφορούν Ελληνες υπήκοους

  1. Θεώρηση υπογραφής του ιερέα που υπέγραψε το πιστοποιητικό από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, οδός Γενναδίου 14 Αθήνα (Μονή Πετράκη) κοντά στο νοσοκομείο ευαγγελισμός, τηλ. 210-7238169) ή άλλη αρμόδια Εκκλησία (Καθολική, Ευαγγελική κ.τ.λ.)
  2. Επίσημη μετάφραση των πιστ/κων της Εκκλησίας, Νοσοκομείου ή Δημάρχου που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση μπορεί να γίνει στην αλλοδαπή από το Ελληνικό Προξενείο και στην Ελλάδα: α) από το Υπουργείο Εξωτερικών, Βουκουρεστίου 3 Αθήνα, τηλ. 210-3628635, β) από δικηγόρο, γ) από διορισθέντα άμισθο διερμηνέα σε Πρωτοδικείο.
  3. Εντολή για την σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων από τον Εισαγγελέα Πρωτ/κων Αθηνών, Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, γραφείο 209, 207.
  4. Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης στο Ληξιαρχείο Αθηνών, οδος Μητροπόλεως 60, 5ος όροφος, με δήλωση των υπόχρεων προσώπων. Πληροφορίες τηλ. 210-3240344, 210-3240904.
  5. Η δήλωση θανάτου γίνεται με ληξιαρχική πράξη ξένης αρχής (ξένο κείμενο και επίσημη μετάφραση) ή με ληξ/κή πράξη του αρμόδιου Ελληνικού Προξενείου. Δήλωση θανάτου με ιατρικό πιστοποιητικό γίνεται εντός προθεσμίας το αργότερο 30 ημερών με εμφάνιση προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον.

Σχόλια are closed.