1. Πιστοποιητικό Ιατρού ή Μαίας.
  2. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που μπορούν να δηλώσουν τη γέννηση.
  3. Ληξιαρχική πράξη Γάμου των γονέων.
  4. Για την δήλωση υπάρχει προθεσμία 10 ημερών. Σε περίπτωση καθυστέρησης μέχρι 100 ημέρες υπάρχει πρόστιμο 4,5€, μετά την παρέλευση των 100 ημερών από τη γέννηση το πρόστιμο είναι 13,5€.

Σχόλια are closed.