1. Απόφαση δικαστηρίου.
  2. Διαζευκτήριο Ιεράς Μητρόπολης.
  3. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
  4. Δικαίωμα δήλωσης του Διαζυγίου έχουν οι δύο σύζυγοι  ή τρίτο πρόσωπο  με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
  5. Η προθεσμία δήλωσης είναι 30 ημέρες από την ημέρα που κατέστει αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Για καθυστέρηση μέχρι 90 ημερών επιβάλλεται πρόστιμο παράβολου χαρτοσήμου 4,5 € και πάνω από 90 ημέρες  παράβολου χαρτοσήμου 13,5 €.

Σχόλια are closed.