ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 651
Νάξος, 20/01/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό την 
Πέμπτη 30-01-2014 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΑΝΑΚΟΥ ,ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ, & Τ.Κ.ΚΟΡΩΝΟΥ  », με συνολικό προϋπολογισμό 60.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α 16%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι και την Τρίτη 28-01-2014. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360153, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μανδηλαράς Γεώργιος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε  και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στο «www.e-naxos.eu» στην ενότητα Διαγωνισμοί.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
κ.α.α.
ΤΟΤΟΜΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Comments are closed.