Δαπάνη για την υλοποίηση εκδήλωσης για την αναβίωση του παραδοσιακού τρόπου απόσταξης της ρακής στην Τ.Κ. Μονής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                  Νάξος, 19-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 944
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                                                                     Προς: Κλουβάτο Γεώργιο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Παραράς Σπυρίδωνας
Τηλέφωνο :2285360136
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, 10:00π.μ. για την δαπάνη «Δαπάνη για την υλοποίηση εκδήλωσης για την αναβίωση του παραδοσιακού τρόπου απόσταξης της ρακής στην Τ.Κ. Μονής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
Η δαπάνη περιλαμβάνει την προμήθεια εβδομήντα (70) κιλών κρέατος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2019 στην Τ.Κ. Μονής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και η οποία αφορά την αναβίωση του παραδοσιακού τρόπου απόσταξης ρακής,
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Η Πρόεδρος

Μαργαρίτη Παρασκευή

Σχόλια are closed.