Δαπάνη για τη συντήρηση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτίρια που στεγάζονται οι δομές της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Νάξος,  26-10-2020
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                         Αριθμός Πρωτοκόλλου :  969
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                                                                                  Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας  : 843 00
Πληροφορίες  : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο       :2285360136
e-mail               : dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «Δαπάνη για την συντήρηση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτίρια που στεγάζονται οι δομές της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, 10,00π.μ. Η δαπάνη περιλαμβάνει :

 

Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ
Α/Α ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

24%

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ Φ.Π.Α.

1 Κ.Δ.Α.Π. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg 2 14,00 € 28,00 € 6,72€ 34,72€
2 Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg 7 14,00 € 98,00 € 23,52€ 121,52€
3 Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kg 1 14,00 € 14,00 € 3,36€ 17,36€
4 Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kg 1 14,00 € 14,00 € 3,36€ 17,36€
5 Κ.Η.Φ.Η. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΑΦΡΟΥ 2 LT 1 9,00€ 9,00€ 2,16€ 11,16€
ΣΥΝΟΛΟ 202,12€

 

Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α/Α ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ

ΧΩΡΙΣ

 Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

24%

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ Φ.Π.Α.

1 Κ.Δ.Α.Π.– Μ.Ε.Α. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ  ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ 6Kg 2 30,00€ 60,00€ 14,40€ 74,40€
2 Κ.Η.Φ.Η. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg 4 30,00 € 120,00 € 28,80€ 148,80€
3 Κ.Η.Φ.Η. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΟΡΟΦΗΣ 12Kg 1 65,00 € 65,00 € 15,60€ 80,60€
4 Κ.Α.Π.Η. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg 2 30,00€ 60,00€ 14,40€ 74,40€
ΣΥΝΟΛΟ 378,20€

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

 

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.