Δαπάνη για τη Φιλοξενία στο διαδικτυακό τόπο domain name truenaxos.com και domain name και ετήσια συνδρομή στο truenaxos.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : I. Σέρβος
Τηλέφωνο: 2285360115
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Φιλοξενία στο διαδικτυακό τόπο domain name truenaxos και ετήσια συνδρομή στο truenaxos.com»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία, από σήμερα έως και 28/12/2020 και ώρα 08.00 π.μ.
Υπηρεσία : «Δαπάνη για τη Φιλοξενία στο διαδικτυακό τόπο domain name truenaxos.com και domain name και ετήσια συνδρομή στο truenaxos.com», ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 589,00 €
Για αντίγραφα της σχετικής μελέτης παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών για αντίγραφα της σχετικής μελέτης.

Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.