Δαπάνη στο πλαίσιο «Συν διοργάνωσης camp καλαθοσφαίρισης» του Δήμου με το αθλητικό σωματείο της Νάξου ΑΠΑΣ «ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ»

ΑΔΑΜ: 22PROC010827201
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αρ. Πρωτ.: 11137/28.06.2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

1. Στυλιανό Βαθρακοκοίλη – Ιωάννη Φακίνο ΟΕ «Εστία Νάξος» – Υπηρεσίες Ενοικίασης Επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων
2. Λεωνίδα Γεωργ. Ηλιόπουλο Εκτυπώσεις – Διαφημιστικά Είδη

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης στο πλαίσιο
«Συν διοργάνωσης camp καλαθοσφαίρισης» του Δήμου με το αθλητικό σωματείο της Νάξου ΑΠΑΣ «ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης στο πλαίσιο «Συν διοργάνωσης camp καλαθοσφαίρισης» του Δήμου με το αθλητικό σωματείο της Νάξου ΑΠΑΣ «ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ»
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Δευτέρα 04/07/2022.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 3.191,26 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 15-6472.007, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
3 μονόκλινα δωμάτια για 10 διανυκτερεύσεις  (3*10*74,40 €) φπα 13%

 

55100000-1 2.232,00 290,16 2.522,16
Φόρος διαμονής (30*0,50€) 55130000-0       15,00       15,00
Mπλουζάκια μακό 100% βαμβακερά (περιλαμβάνει 3 τυπώματα: σήμα- όνομα ομάδας -και το χορηγό «Δήμος Νάξου» (50 τμχ*10,55)

 

18412200-2     527,50 126,60     654,10
ΣΥΝΟΛΑ   2.774,50  416,76   3.191,26

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική δαπάνη στο πλαίσιο Συν διοργάνωσης camp καλαθοσφαίρισης» του Δήμου με το αθλητικό σωματείο της Νάξου ΑΠΑΣ «ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ»
ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

Σημείωση: οι διανυκτερεύσεις στα δωμάτια θα ισχύουν από την ανάθεση και σχετική Σύμβαση της δαπάνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.