ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γκοτζιά Φωτεινή-Άννα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : fgkotzia@naxos.gov.gr

Νάξος, 23-12-2022

Αρ. Πρωτ.: 1687

Προς: κ. Δεουδέ Γεώργιο

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» έως την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022, 10,00π.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού, 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικά η δαπάνη θα περιλαμβάνει την προετοιμασία και ομαλή διεξαγωγή των παρακάτω Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά την εορταστική περίοδο:

• Παράσταση «Sankara Magic» : Ο Μάγος Sankara θα παρουσιάσει ένα show ψευδαισθήσεων για μικρούς και μεγάλους θεατές
• Εργαστήριο ζωγραφικής – face painting: Με την επίβλεψη κατάλληλων επαγγελματιών, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν και θα «ζωγραφιστούν» σε Χριστουγεννιάτικο κλίμα
• Εργαστήριο χειροτεχνίας: Με την επίβλεψη κατάλληλων επαγγελματιών, τα παιδιά θα φτιάξουν Χριστουγεννιάτικες κάρτες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα
• Εργαστήριο δημιουργικής γραφής: Με την επίβλεψη κατάλληλων επαγγελματιών και αφορμή κάποιο γνωστό παραμύθι, τα παιδιά θα γράψουν τις δικές τους ξεχωριστές ιστορίες
• Προβολή γνωστής Χριστουγεννιάτικης ταινίας για μικρούς και μεγάλους θεατές
• Διαγωνισμός καραόκε με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια
• Παιδικό κουκλοθέατρο: 3 Παραστάσεις παιδικού κουκλοθέατρου που θα διεξαχθούν στο Γενικό Λύκειο Νάξου, καθώς και στα χωριά Σαγκρί και Εγγαρές
• Έντεχνη Μουσική βραδιά: Τοπικοί καλλιτέχνες θα ψυχαγωγήσουν το κοινό με έντεχνα τραγούδια στην Πλατεία Πρωτοδικείου
• Λήψη και εκτύπωση αναμνηστικών φωτογραφιών: Επαγγελματίας φωτογράφος με ειδικό εξοπλισμό θα είναι υπεύθυνος για τη λήψη και άμεση εκτύπωση φωτογραφιών των δημοτών που θα παρακολουθήσουν τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Οι φωτογραφίες θα είναι μεγέθους 15×20 εκ. υψηλής ανάλυσης, με το λογότυπο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και φόντο Χριστουγεννιάτικου στολισμού, ενώ μέγιστος αριθμός φωτογραφιών ορίζονται οι 1500 φωτογραφίες
• Ηχητική κάλυψη όλων των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων μέσω της εγκατάστασης ειδικού στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Σχόλια are closed.