ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 17-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1461
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: κ. Βαθρακοκοίλη Εμμανουήλ
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γκοτζιά Φωτεινή-Άννα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : fgkotzia@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για τη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)» έως την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, 10,00π.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 125,18€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικά :

ΕΙΔΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)

CPV: 39298900-6 Διάφορα είδη διακόσμησης

          125,18 €

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 και 327 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 49 και 127 του Ν.4782/2021 αντίστοιχα.
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της δομής Κ.Η.Φ.Η. κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο της επιχείρησης.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Σχόλια are closed.