ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΩΝ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 23-12-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1713
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: ΑΦΟΙ ΜΠΙΛΑ & Σ.Ι.Α. Ε.Ε.
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γκοτζιά Φωτεινή-Άννα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : fgkotzia@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για τη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΩΝ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» έως την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022, 10,00π.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 499,45€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, η δαπάνη θα περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από εθελοντές για την παρασκευή γλυκών κερασμάτων, τα οποία θα διανέμονται δωρεάν σε δημότες στο χώρο του Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Κουφονήσι. Αναλυτικά, είναι απαραίτητη η προμήθεια των κάτωθι υλικών:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α Φ.Π.Α. 13% Φ.Π.Α. 24% Φ.Π.Α.        6% ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ 5ΚΙΛΑ ΤΜΧ 1 29,80 €  29,80  € 3,87 €     33,67 €
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1KG ΤΜΧ 10 0,80 € 8,00 € 1,04 €     9,04 €
ΦΑΡΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 2+1 ΔΩΡΟ 500GR ΚΙΒ 1 13,56 €   13,56 € 1,76 €     15,32 €
ΜΑΓΙΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 3*8ΓΡ. ΓΙΩΤΗΣ ΣΕΤ 5 0,91 € 4,55 € 0,59€     5,14 €
ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΓΛΥΚΑ ΧΖ 450GR ΤΜΧ 12 2,86 € 34,32 €  4,46 €     38,78 €
NUCREMA ΙΟΝ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 12Κ ΤΜΧ 1 48,00 € 48,00 € 6,24 €     54,24 €
ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΜΙΝΙ ΙΟΝ 210ΓΡ ΤΜΧ 5 2,04 € 10,18 € 1,32 €     11,50 €
ΣΑΒΟΥΑΓΙΑΡ ΚΑΣΕΤΙΝΑ 200ΓΡ ΤΜΧ 20 1,69 € 33,80 € 4,39 €     38,19 €
ΓΑΛΑ ROYAL 1L ΤΜΧ 24 1,11€ 26,64 € 3,46 €     30,10 €
ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΩΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΙΛΟ 1 6,24 € 6,24 € 0,81€     7,05 €
ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑ ΡΕΣ 30Τ ΚΟΥ 2 2,16 € 4,32 €   1,03 €   5,35 €
ΣΙΣΑΜΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΙΛΟ 2 2,70 € 5,40 € 0,70 €     6,10 €
ΚΑΡΥΔΟΨΥΧΑ 1/4 ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 3 6,90 € 20,70 € 2,69 €     23,39 €
ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΝΑΞΟΥ ΚΙΛΟ 4,28 7,60 € 32,53 € 4,23 €     36,75 €
ΜΟΡΦΑΤ 250 ΓΡ ΤΜΧ 10        1,56 €      15,55 € 2,02 €     17,57 €
ΖΑΧΑΡΗ ΠΑΚΕΤΟ 1KG ΤΜΧ 10 1,26 € 12,6 € 1,63 €     14,23 €
ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400GR ΤΜΧ 3 0,82 € 2,46 € 0,31 €     2,77 €
ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΙΛΦΕΪΓ 170GR ΤΜΧ 8 1,28 € 10,24 € 1,33 €     11,57 €
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 36% ΛΙΠΑΡΑ 1LT ΤΜΧ 5 6,30 € 31,51 € 4,09 €     35,60 €
ΣΦΟΛΙΑΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΗ 200ΓΡ ΚΙΒ 1 33,80 € 33,80  € 4,39 €     38,19 €
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 16*225GR Νο 16 ΚΟΥ 1 16,48 € 16,48 € 2,14 €     18,62 €
ΚΑΚΑΟ 1Κ ΤΜΧ 1 5,57 € 5,57 € 0,72 €     6,29 €
ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΝ ΤΜΧ 2 15,70 € 31,40€ 4,08 €     35,48 €
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ 500ΓΡ ΤΜΧ 4 0,67 € 2,68 € 0,34 €     3,02 €
ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 1 1,41 € 1,41€     0,08 € 1,49 €
  ΣΥΝΟΛΟ   441,74 € 57,71 €     499,45 €

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (τελευταίου τριμήνου) και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω taxis) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και αντίγραφο ταυτότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων).
4. Τους σχετικούς ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Σχόλια are closed.