ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 22-10-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 869
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο :2285360136
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για τη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ», έως την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, 10,00π.μ. Η δαπάνη θα περιλαμβάνει:
1) Προμήθεια στεφανιών, συνολικά τεμάχια εβδομήντα πέντε (75) ως εξής:
α) για τις Δ.Κ. Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων, Σχοινούσης, Φιλωτίου και τις Τ.Κ. Γαλανάδου, Κορωνίδας, Απεράθου και Σαγκρίου, τεμάχια είκοσι οχτώ (28).
β) για την Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου και τις Τ.Κ. Μονής, Χαλκείου, Ποταμιάς, Βίβλου, Γαλήνης, Εγγαρών, Γλινάδου, Κινιδάρου και Μελάνων, τεμάχια δεκαοχτώ (18).
γ) για τη Δ.Κ. Νάξου και τις Τ.Κ. Δαμαριώνα, Σκαδού και Κορώνου, τεμάχια είκοσι εννιά (29)

2) Προμήθεια γλυκών, συνολικά τεμάχια τρεις χιλιάδες οκτακόσια (3.800) ως εξής;
α) για τις Τ.Κ. Απεράθου, Κορώνου, Σκαδού, Μονής, Κορωνίδας και Δανακού, τεμάχια οχτακόσια πενήντα (850).
β) για τις Τ.Κ. Κυνιδάρου, Εγγαρών, Σαγκρίου, Γαλανάδου, Ποταμιάς και για το ΚΑΠΗ, τεμάχια οχτακόσια πενήντα (850).
γ) για τη Δ.Κ. Φιλωτίου, και τις Τ.Κ. Δαμαριώνα, Χαλκείου, Γλινάδου, Γαλήνης και Βίβλου, τεμάχια χίλια τριακόσια (1300)
δ) για τη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου και την Τ.Κ. Μελάνων, τεμάχια οχτακόσια (800)
3) Προμήθεια:
– δύο (2) τμχ καφέ γαλλικού 500γρ,
– τρία (3) τμχ καφέ ελληνικού 1.000γρ,
– τρία (3) τμχ νες καφέ 200γρ,
– τέσσερα (4) τμχ ζάχαρης 1.000γρ,
– δέκα (10) πακ. γάλακτος μερίδες,
– πορτοκαλάδα κόκκινη 1,5lt δώδεκα (12) τμχ,
– πορτοκαλάδα μπλε 1,5lt δώδεκα (12) τμχ,
– Sprite 1,5 lt δώδεκα (12) τμχ,
– coca cola 1,5lt δώδεκα (12) τμχ,
– ενενήντα (90) τμχ νερού (15x6x1,5lt),
– τέσσερα (4) κιλά ξηροί καρποί 1000γρ,
– έξι (6) τμχ χαρτοπετσέτες,
– έντεκα (11) τμχ κουταλιά μικρά πλαστικά (δεκάδα),
– έντεκα (11) τμχ ποτήρια πλαστικά 250ml (50άδα),
– εφτά (7) τμχ ποτήρια πλαστικά 130ml (50άδα)
– δεκαοχτώ (18) τμχ γάλακτος εβαπορέ 410γρ.

4) Προμήθεια:
– τρία (3) κιλά κριτσίνια γραβιέρα,
– τέσσερα (4) κιλά διάφορα κριτσίνια,
– τέσσερα (4) κιλά κουλουράκια,
– εφτά (7) κιλά τυροπιτάκια
– τέσσερα (4) κιλά σοκολατένια γλυκίσματα
– πέντε (5) κιλά τρουφάκια
– πέντε (5) κιλά μηλοπιτάκια
– πέντε (5) κιλά πιτσάκια

5) Ηχητική κάλυψη παρέλασης 28ης Οκτωβρίου στη Δ.Κ. Νάξου.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
3. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.

Η Πρόεδρος
κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος

Τσάφος Στέφανος

Σχόλια are closed.