ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Κώδικας: 843 00
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Πληρ.: Μαργαρίτη Στ.
Τηλ: 2285360128
Email: smargariti@naxos.gov.gr

Νάξος, 28/4/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός οικισμών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και στα πλαίσιο των προληπτικών δράσεων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη που είναι σε ισχύ (20/2023 FEK-2023-Tefxos B-02549), οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, υποχρεούνται να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους μέχρι την 30η Απριλίου
2023.
Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:
α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι :
Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων των ανωτέρω καθαρισμών καθώς η έναρξη της απαγόρευσης καύσης ισχύει από
την 20-04-2023 και κατά τη διάρκεια όλης της αντιπυρικής περιόδου, έως τουλάχιστον 31-10-2023.
Η μη τήρηση της απαγόρευσης καύσης επισύρει Διοικητικές Κυρώσεις – Διοικητικά Πρόστιμα, σύμφωνα με την 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως ισχύει.
Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους των υπολειμμάτων των ανωτέρω καθαρισμών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της
υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο:
α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ και β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των
υλικών.

Παρακαλούμε για την συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση όλων.

Από το γραφείο ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σχόλια are closed.