ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜIΚΡΩΝ      ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Τηλέφωνο : 2285360177
FAX : 2285023570

Ημερομηνία: 17/01/2017    

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ύστερα από την επανασύσταση της τον Ιούλιο 2015 μέχρι και το τέλος του 2016, δηλαδή σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, παρουσιάζει μια καταμέτρηση των βασικότερων έργων που επιτέλεσε στο πλαίσιο των καθηκόντων της:
 ·       Συγκεκριμένα, διεξήχθησαν 164 έλεγχοι κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σε πεζοδρόμια, πλατείες, αιγιαλούς
·       Βεβαιώθηκαν περί τις 594 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση
·       Διεξήχθησαν 16 έλεγχοι για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία της κατάσχεσης των προϊόντων και της επιβολής διοικητικών προστίμων
 ·       Επιδόθηκαν περί τα 854 πάσης φύσεως έγγραφα του Δήμου σε όλη την έκταση του νησιού
 ·       Κατ' οίκον εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες για τη χορήγηση γνήσιου υπογραφής σε 51 περιπτώσεις
·       Περί τις 21 αυτοψίες για κάθε είδους περιστατικά όπως μπάζωμα χαντακιών, σταβλισμούς ζώων, κλείσιμο δρόμων κ.α.
·        Περί τις 31 αυτοψίες για απορρίμματα εντός κοινόχρηστου χώρου και σχετική επιβολή διοικητικών προστίμων
·       Αυτοψίες για ρέοντα ύδατα σε δρόμους κτλ περί τις 9
 ·       Αυτοψίες για προβολή παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (αφισσορύπανση) περί τις 24
 ·       Εντοπισμός περί των 52 εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε όλο το εύρος του νησιού και η εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας προκειμένου να απομακρυνθούν
 ·       2 Σφραγίσεις καταστημάτων σε Νάξο και Σχοινούσα .                               

                                                                      Ο Δήμαρχος                                                                          
και με Ε.Ε.
   
                                                                                                                                                                 Ευθύμιος  Μαυρογιάννης

Σχόλια are closed.