ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Νάξος,    21/7/2015
ΝΟΜΙΚΟ   ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                          
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ  ΝΑΞΟΥ  &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, πρόγραμμα εκμάθησης ιστιοπλοΐας για παιδιά ηλικίας 7-13 ετών. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην περιοχή Βίντσι της Χώρας Νάξου για τη χρονική περίοδο από 08/08/2015 έως 23/08/2015.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή των παιδιών είναι τα εξής:
§  Αίτηση Συμμετοχής
§  Βεβαίωση από παιδίατρο ή καρδιολόγο
§  Βεβαίωση είσπραξης Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ποσού για την ανωτέρω περίοδο κατ΄ άτομο 50 ευρώ
§  Υπεύθυνη Δήλωση

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται μέχρι τις 07/08/2015 στα τηλέφωνα 22850-29423 (Γραφείο ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ) 

                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                        Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Comments are closed.