ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση             : Χώρα Νάξου                                                                Νάξος, 13-10-2017

Ταχ. Κώδικας         : 84300

Πληροφορίες        : Δημήτριος Λιανός

Τηλέφωνο              : 22853-60151

Φαξ                         : 22850-29049

E-mail: dlianos@naxos.gov.gr

 

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

Με την υπ. αρ. 4/12-10-2017 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία συνεδρίασε νόμιμα με θέμα: «Γνωμοδότηση Δημοτικών Οργάνων για ΜΠΕ Τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο: Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 95 Ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 218,50 MW & των συνοδών έργων» γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί της τροποποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση στη νήσο Νάξο Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 95 Ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 218,50 MW & των συνοδών έργων.

Στα πλαίσια της Διαβούλευσης που διενεργεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καλούνται φορείς ή μεμονωμένα άτομα όπως αποστείλουν υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο Δ11 έως στις 25-10-2017 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση:

Σάκη Καράγιωργα 22, Τ.Κ. 84 100 Ερμούπολη Σύρος

Παρακάτω σας επισυνάπτουμε το έντυπο Δ11.

Είναι σημαντική η μαζική ανταπόκριση των φορέων (νομικά πρόσωπα, σωματεία, σύλλογοι κ.α.) και των δημοτών στη συμπλήρωση και στην αποστολή του εντύπου Δ11 προκειμένου να μην εγκριθεί η τροποποιημένη Μ.Π.Ε. που αφορά την κατασκευή αιολικών πάρκων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

           Δημήτριος Λιανός

           Αντιδήμαρχός

 

Δ11  ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Η’ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

Πρός:

 

(συμπληρώνεται όνομα αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής)

 

Ημερομηνία:

Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου):

Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχομένου):

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ)

έργου ή δραστηριότητας:

 

 

(συμπληρώνεται από αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)

 

 

  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Συμπληρώνεται αν ο υπογράφων το έντυπο εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις)
  • ΟΝΟΜΑ:
  • ΕΠΩΝΥΜΟ:
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

1.4 Α.Δ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ KATOIKA

ΟΔΟΣ:                                                                                                                    ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Τ.Κ.:

  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

1.7 FAX:

1.8. EMAIL:

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Συμπληρώνεται αν ο υπογράφων το έντυπο εκπροσωπεί κάποιον φορέα)
2.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2.3. ΠΕΡΙΟΧΗ: 2.4. Τ.Κ.:
2.5. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2.6. FAX: 2.7. EMAIL:
2.8. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2.9. ΘΕΣΗ: 2.10. EMAIL:

 

 

3. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ

 

 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Τα σχόλια-παρατηρήσεις μου επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ή δραστηριότητας του στοιχείου 3 έχουν ως εξής :

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν. 4014/2011, όπως ισχύει) ο σχολιασμός θα πρέπει να αφορά σε θέματα που περιλαμβάνονται και αξιολογούνται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (επιπτώσεις έργου ή δραστηριότητας στο φυσικό ή/και ανθρωπογενές περιβάλλον, σχετικά προληπτικά ή/και επανορθωτικά μέτρα)

(Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες σελίδες αν απαιτηθεί):

 

 

 

 

 

Υπογραφή

 

Σχόλια are closed.