ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
E-mail: pressnaxoy@gmail.com
Νάξος, 1/4/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Καθορισμός σημείου υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση αδειών διαμονής και σύσταση Γραφείου Αδειών Διαμονής

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με το υπ' αρ. 773/Β ΦΕΚ της 28-3-2014 καθορίστηκε ως σημείο υποδοχής, όπου θα κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στις Κυκλάδες. Κατόπιν αιτήματος του Δήμου και υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, συστάθηκε Γραφείο Αδειών Διαμονής, το οποίο θα εξυπηρετεί τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς και στους Δήμους Πάρου, Αντιπάρου, Αμοργού, Φολεγάνδρου, Σικίνου, Ίου και Θήρας. Το Γραφείο έχει διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, καθώς τα αιτήματα θα μεταβιβάζονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία θα λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις.

Αρμοδιότητα του Γραφείου είναι η υποδοχή και εξυπηρέτηση των αλλοδαπών για τα θέματα έκδοσης αδειών διαμονής. Ειδικότερα, θα γίνεται η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής, η αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων, η παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων και η παραλαβή των αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, στις αρμοδιότητες του γραφείου είναι η παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, η παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και η είσπραξη υπέρ του δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων.

Σχόλια are closed.