ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
E-mail: pressnaxoy@gmail.com
Νάξος, 31/07/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Αύξηση της χρηματοδότησης του έργου «Αποκατάσταση 11 ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας  απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»

Μετά από συντονισμένες ενέργειες και διαδοχικές επισκέψεις εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, επετεύχθη τελικά η αύξηση της χρηματοδότησης του έργου αποκατάστασης των 11 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης των Απορριμμάτων, κατά 2,9 εκ. ευρώ.
Κατόπιν αιτήματος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, Σωκράτης Αλεξιάδης, υπέγραψε την τροποποίηση της πράξης «Αποκατάσταση 11 ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας  απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», με συνέπεια ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου να αυξάνεται και να διαμορφώνεται στο ποσό των 5. 636.051 ευρώ, αντί του 2.696.514 ευρώ, που ήταν αρχικά. Η επιπλέον χρηματοδότηση θα καλύψει τις ανάγκες του υποέργου αποκατάστασης των ΧΑΔΑ.
Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη θετική έκβαση της προσπάθειας, τόνισε ότι «η οικονομική δυσπραγία και η περιστολή των κρατικών επιχορηγήσεων προς του Δήμους καθιστούν αναγκαία την εξεύρεση ευρωπαϊκών πόρων, για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Κι εμείς αυτό πράξαμε. Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 2,9 εκ. ευρώ επιπλέον, ώστε να υλοποιηθεί το έργο απρόσκοπτα, χωρίς να δαπανηθούν χρήματα των Δημοτών. Τα αποτελέσματα των εύστοχων ενεργειών μας απέδωσαν.
Το έργο της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ σε συνδυασμό με το έργο κατασκευής του ΧΥΤΑ Νάξου, προϋπολογισμού 9,8 εκ. ευρώ, αποτελούσαν απ την αρχή σημαίνοντα στόχο για τη Δημοτική μας Αρχή, καθώς  θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος».

Σχόλια are closed.