Δημιουργία προωθητικών spots viral video για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος 24/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ. 24827
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: κ. Ιωάννη Παπαδάκο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
« Δημιουργία προωθητικών spots viral video για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «Δημιουργία προωθητικών spots viral video για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» από Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 έως και Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15.30 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 24.304,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4. ΚΑΔ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με α/α

Ευάγγελος Κατσαράς
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.