ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΝΑΞΟΥ