ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΝΑΞΟΥ

Comments are closed.