ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα κτιριακών έργων, κοινόχρηστων χώρων & οδοποιίας

Ταχ. Δ/νση:            Χώρα Νάξου

Ταχ. Κωδ.:               84300

Πληροφορίες:       Φραγκίσκου Αικ.

Τηλ.:                          2285360145

Fax:                            2285023570

E-mail:                      kfragkiskou@naxos.gov.gr

Νάξος, 18/12/2018

Αρ. Πρωτ.: οικ. 22227

 

ΠΡΟΣ:

1.    Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
E-mail: site-support@yme.gov.gr

2.    Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνιών
Ενταύθα
E-mail: iservos@naxos.gov.gr

 

ΘΕΜΑ:           Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργο:          «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»
Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών έτους 2018» (CPV: 30-7323.223) με συνολικό προϋπολογισμό 306.000,00€, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2018, χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου κα θα εκτελεστεί στις Δ.Κ. Νάξου και Αγίου Αρσενίου και στις Τ.Κ. Γαλανάδου, Τ.Κ. Γαλήνης και Βίβλου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
Ζουγανέλης Εμμανουήλ
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

–               Χ.Α.

–               Φ.Ε.: ΓΕ.18.008/Α14 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Σχόλια are closed.