Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου: Aθλητικό κέντρο στη θέση Μαυρομοίρες στη θέση της ΤΚ Απεράθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                        Νάξος, 07/11/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: οικ. 20085
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: κτιριακών Έργων, κοινοχρήστων χώρων & οδοποιίας
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κωδ.: 84300
Πληροφορίες: Ραβιόλου Α.
Τηλ.: 2285360118
Fax: 2285023570
E-mail: araviolou@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣ:
1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
E-mail: site-support@yme.gov.gr
2. Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνιών
Ενταύθα
E-mail: iservos@naxos.gov.gr

 

ΘΕΜΑ:       Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργο:  1. «Aθλητικό κέντρο στη θέση «Μαυρομοίρες» στη θέση της ΤΚ Απεράθου.

Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού ανοικτού διαγωνισμού.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του Έργου:

  1. «Aθλητικό κέντρο στη θέση «Μαυρομοίρες» στη θέση της ΤΚ Απεράθου». (CPV 45236110-4) προϋπολογισμού 186.000,00€ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
  2. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2019, χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσω της ΣΑΕΠ 567 με κωδικό 2017ΕΠ56700002 και θα εκτελεστεί σε διάφορες Κοινότητες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων .

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

 

O Διευθυντής Τ.Υ.

Ζουγανέλης Εμμανουήλ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  • Χ.Α.
  • Φ.Ε.

Σχόλια are closed.