ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:«ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                        Νάξος, 25 -7-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

1. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν της με αριθμ.: 159/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προσκαλεί την Παρασκευή 27-07-2018 και ώρα 11.00 π.μ., κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στα γραφεία της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Νάξου, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση της Δημόσιας σύμβασης προμήθειας :
«ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».
2. Οι όροι της διαπραγμάτευσης που εγκρίθηκαν με την 159 / 2018 ΑΟΕ, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στο Δημαρχείο Νάξου και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι €69.960,00 πλέον ΦΠΑ 24%.
4. Η προσφυγή σε διαπραγμάτευση εγκρίθηκε με την 159 /2018 ΑΟΕ.

Συνημμένα

Oροι Διαπραγμάτευσης
Εντυπο Προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.