ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Η Δημοτική Αστυνομία με τη δράση της καλύπτει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε για πολλά χρόνια, στον τομέα της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης. Αποστολή της είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης, της ευταξίας και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης μας με αντικειμενικότητα, συνέπεια, και σεβασμό προς τον πολίτη.
Καθήκον μας είναι να υπηρετούμε το συμφέρον των πολλών που συμπεριφέρονται σύννομα και με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο και να τους προστατεύουμε από τους λίγους που παραμένουν ασυγκίνητοι και σκέπτονται με βάση το ατομικό συμφέρον.
Η Δημοτική Αστυνομία πασχίζει να επιτελέσει το έργο της μέσα σε ένα δυσμενές γι αυτή περιβάλλον, καθώς οι περισσότεροι στέκονται μόνο στην επιβολή ενός προστίμου χωρίς να εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους επιβλήθηκε και τις συνέπειες που μπορεί να είχε η συγκεκριμένη παράβαση (π.χ. πιθανή πρόκληση ατυχήματος). Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι η επιβολή προστίμων δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε προσβλέπει στη δημιουργία εσόδων. Η βεβαίωση των παραβάσεων αποτελεί ένα μέσο ευαισθητοποίησης των παραβατών και ανάδειξης των προβλημάτων που προκαλούν στη λειτουργία της πόλης. Ευχή όλων μας θα ήταν, με τη βοήθεια των πολιτών, να περιοριστεί σημαντικά η ανάγκη βεβαίωσης παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και  να μπορεί η Δημοτική Αστυνομία να επικεντρωθεί στις υπόλοιπες δραστηριότητες της, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.
Σκοπός μας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του πολίτη και η ενεργοποίησή του για συνεργασία, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της καθημερινής εικόνας της πόλης, την καλυτέρευση των συνθηκών κυκλοφορίας και συνολικά τη βελτίωση της ποιότητα ζωής.
Ζητάμε τη συνδρομή των πολιτών ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας , για τη δική τους ωφέλεια πρώτα και πάνω από όλα και είμαστε σίγουροι ότι σε αυτή την προσπάθεια θα έχουμε συμπαραστάτες όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για το καλό της πόλης και σέβονται τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Ο Δήμαρχος Νάξου

Νικόλαος Μαράκης

Σχόλια are closed.