Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

σε επανάληψη της συνεδρίασης της Τετάρτης 9 Μαΐου 2012 λόγω έλλειψης απαρτίας

Καλείστε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 10η Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. η οποία συγκαλείται σε επανάληψη της συνεδρίασης της Τετάρτης 9 Μαΐου 2012 λόγω έλλειψης απαρτίας στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης: Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τις προτάσεις που κατατέθηκαν από την Επιτροπή Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Χώρας Νάξου .

Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής

Δημήτρης Λιανός

Comments are closed.