Η Δημοτική επιτροπή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 και 74Α του Ν. 3852/2010

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 02/01/2024 έως 30/06/2026
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λιανός Δημήτρης (Δήμαρχος)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χατζηανδρέου Λεονάρδος