ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Συμβούλιο  της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου αποφάσισε να διακόψει περί ώρα13.00 την συνεδρίαση της   27ης Μαρτίου 2012. Θα την συνεχίσει την 30η Μαρτίου 2012 και ώρα 10.30 ώστε να ολοκληρωθεί διεξοδικά  η συζήτηση επί του 1ου (Χορήγηση άδειας μουσικής) και 3ου  θέματος (Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων). 

                Ο Πρόεδρος

       Συμεώνογλου Ι. Βαρσαμάς

Σχόλια are closed.