ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Το Συμβούλιο  της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου αποφάσισε ομόφωνα να διακόψει περί ώρα13.00 την συνεδρίαση της   22-03-2012. Θα την συνεχίσει την Τρίτη 27-03-2012 και ώρα 10.30 ώστε να ολοκληρωθεί διεξοδικά  η συζήτηση επί του 3ου  θέματος (Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων). 

Ο Πρόεδρος

Συμεώνογλου Ι. Βαρσαμάς

Σχόλια are closed.