ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Νάξος, 17-12-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Αρ.Πρωτ.: 25867

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος                                            Προς                         
Τηλ.:22853-60151                                     Τα μέλη της Επιτροπής   
Φαξ: 22850-29049                                            
Πληρ. : Δημήτριος Λιανός                                         
E-mail : d.lianos@naxos.gov.gr                                                                 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 3η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 28η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Γνωμοδότηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2016.  

Συνημμένα Έγγραφα

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Πρόεδρος της Επιτροπής

Δημήτρης Λιανός
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.