ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νάξος, 09-03-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Αρ.Πρωτ.: 3568
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος                                                Προς                          
Τηλ.:22853-60151                                            Τα μέλη της Επιτροπής    
Φαξ: 22850-29049                                                      
Πληρ. : Δημήτριος Λιανός                                          
E-mail : d.lianos@naxos.gov.gr                                                                  

                                                               
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Καλείστε όπως προσέλθετε στην 2η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 18η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Γνωμοδότηση επί του σχεδίου  Προϋπολογισμού 2016 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.   
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2016 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
                                                          
Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημήτρης Λιανός
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.