ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση             : Χώρα Νάξου                                                   Νάξος, 04-10-2017
Ταχ. Κώδικας        : 84300                                                               Αρ. Πρωτ.: 21518
Πληροφορίες       : Δημήτριος Λιανός
Τηλέφωνο              : 22853-60151
Φαξ                           : 22850-29049                                     ΠΡΟΣ:    Τα μέλη της Δημοτικής
E-mail: dlianos@naxos.gov.gr                                                    Επιτροπής Διαβούλευσης

ΚΟΙΝ.:    Γραφείο Δημάρχου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως προσέλθετε στη 6η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 11η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση Δημοτικών Οργάνων για ΜΠΕ Τροποποίησης ΑΕΠΟ για το έργο: «Αιολικοί Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 95 ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 218,50 MW & των συνοδών έργων».

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών τη Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 την ίδια ώρα και τόπο.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Δημήτριος Λιανός

Αντιδήμαρχός

 

Σχόλια are closed.