ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος                                            Προς                         
Τηλ.:22853-60151                                                                   Τα μέλη της Επιτροπής   
Φαξ: 22850-29049                                                     
Πληρ. : Δημήτριος Λιανός                                         
E-mail : d.lianos@naxos.gov.gr                                                                 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 29η Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)      Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα 2014.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Πρόεδρος της Επιτροπής
                                                                                                 Δημήτρης Λιανός
                                                                                                   Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.