ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (2η/2015)
ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της                                                                              Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου 
  

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  (Δημαρχείο) στις 13 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης – ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.
  2. Κυκλοφορία δύο τουριστικών τρένων.
  3. Συμμετοχή στο Καρναβάλι 2015.

  
Τρέχοντα θέματα.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Comments are closed.