ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Nάξος,22-06-2015                  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αριθ.Πρωτ.: 135
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                                  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (9η/2015)

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της                                                                              Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου 
 
   Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  (Δημαρχείο) στις 26-06-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης – ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.
  2. Παράταση μίσθωσης χώρων στάθμευσης.
  3. Κοπή δένδρων.

 
Τρέχοντα θέματα.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.