ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Nάξος,10-12-2014                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   Αριθ.Πρωτ.:127
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                        
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (18η/2014)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  (Δημαρχείο)         στις 15 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Αιτήσεις χορήγησης – ανανέωσης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.
  3. Έγκριση ή μη τοποθέτησης περιπτέρου επί της χερσαίας ζώνης λιμένα  Νάξου.
  4. Έγκριση ή μη τοποθέτησης επιτοίχιων  φωτιστικών σωμάτων.

 
Τρέχοντα θέματα.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
 ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ   

Σχόλια are closed.