ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                             
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                       Νάξος,  18/03/2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ                            
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αριθμ. Πρωτοκ.: 66

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300 Νάξος
Τηλ.- 2285360139
Φαξ – 2285023570
Πληροφορίες
Α. Ελευθερίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε, ότι όσοι επιθυμούν να  συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δωρεάν διανομή τροφίμων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δημαρχιακό Μέγαρο από την Τρίτη 01/04/2014 έως και την Παρασκευή 04/04/2014, από 08:00 – 15:00.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την αίτηση είναι τα κάτωθι:
A.         Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου.
B.         Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.
Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:
1.           Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200,00 €.
2.           Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
I.                  Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος) μέχρι και 10.700,00€.
II.                  Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα μ'  ένα προστατευόμενο μέλος ή  αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη ) μέχρι και 11.520,00 €.
III.                  Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα με  δύο προστατευόμενα μέλη ή  αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 14.400,00 €.
IV.                  Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα με  τρία προστατευόμενα μέλη ή  αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280,00 €.
V.                  Για κάθε προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880,00 €.

3. Στην περίπτωση απόρου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600,00 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Νάξος  18/3/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Σχόλια are closed.