ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος,  12-10-2015
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ.: – 147 –
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                                                              
Προς:   1. Τα τακτικά Μέλη του Δ..Σ. της Δημοτικής            Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ο σχετικός πίνακας
             2. Τα αναπληρωματικά Μέλη του Δ..Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ο σχετικός πίνακας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στη δέκατη τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση εκδρομής των μελών του Κ.Α.Π.Η. έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

        Τρέχοντα θέματα.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ευάγγελος Παντελιάς

Σχόλια are closed.