ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος,  20-01-2014
843.00 Νάξος                                                      α.π.: 9
Τηλ:2285360155
Προς;

τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής            Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων.
2. Λήψη απόφασης για έκδοση εγγυητικής  επιστολής καλής εκτέλεσης για την   υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Σχόλια are closed.