Δημοτικό Συμβούλιο

Λιανός Δημήτριος Δήμαρχος 2285360101
Βαθρακοκοίλης Νικόλαος του Μάρκου Αντιδήμαρχος 2285360157
Κατσαράς Ευάγγελος του Νικηφόρου Αντιδήμαρχος 2285360151
Μανιός Δημήτριος του Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος 2285360152
Μαργαρίτη Παρασκευή του Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος -
Μαυρομμάτης Φώτιος του Ιωάννη Πρόεδρος Δ.Σ. 2285360147
Ορφανός Ηλίας του Ιωάννη Δημοτικός Σύμβουλος -
Παντελιάς Ευάγγελος του Βασιλείου Αντιδήμαρχος 2285360106
Πολυκρέτης Εμμανουήλ του Ευσταθίου Αντιδήμαρχος 2285360149
Σιδερής Νικόλαος του Ιωάννη Αντιδήμαρχος 2285360300
Τσολάκης Ιωάννης του Ζαχαρία Δημοτικός Σύμβουλος -
Πράσινος Δημήτριος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος 2285051600
Γαβαλάς Ιωάννης του Ευαγγέλου Αντιδήμαρχος 2285071545
Ταγκούλης Ιωάννης του Δημητρίου Αντιδήμαρχος 2285074188
Χατζηανδρέου
Λεονάρδος του Νικολάου
Πρόεδρος Δ.Σ.
Μπερτσιάς Αθανάσιος του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος
Κάρλοβιτς Νικόλαος του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος
Κορακίτης Εμμανουήλ του Δημητρίου Δημοτικός Σύμβουλος
Μανδηλαράς Γεώργιος του Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος
Μαράκης Ιωάννης του Νικολάου Δημοτικός Σύμβουλος
Πιτταράς Αντώνιος του Ευσταθίου Δημοτικός Σύμβουλος
Βρούτσης Βασίλειος του Στεφάνου Πρόεδρος Δ.Σ.
Βάβουλας Εμμανουήλ του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος
Βασαλάκης Αντώνιος του Νικολάου Δημοτικός Σύμβουλος
Μαράκης Ιωάννης του Βασιλείου Δημοτικός Σύμβουλος
Νομικός Νικόλαος του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος
Φουτάκογλου Αικατερίνη του Ευστρατίου Δημοτικός Σύμβουλος
Κορρές Ιωάννης του Δημητρίου Δημοτικός Σύμβουλος