ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Νάξος, 07-03-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
Αρ.Πρωτ.: 3265
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος                                            Προς                         
Τηλ.:22853-60151                                                                   Τα μέλη της Επιτροπής   
Φαξ: 22850-29049                                                     
Πληρ. : Δημήτριος Λιανός                                         
E-mail : d.lianos@naxos.gov.gr                                                                 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως προσέλθετε στην 1η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 15η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Γνωμοδότηση επί του σχεδίου  κοινοχρήστων χώρων.  

Συνημμένο Αρχείο

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημήτρης Λιανός
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.