Ο Δήμος  θέτει σε δημόσια Διαβούλευση το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2013-2014

Στο πλαίσιο του οράματος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της προσπάθειας υλοποίησής του μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου θα σας παρακαλούσαμε να συμμετάσχετε στην σύνταξή του μέσω αυτού του ερωτηματολογίου , καταγράφοντας τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προτάσεις σας αναφορικά με του τέσσερις τομείς σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Μυρτώ Στρατηγοπούλου
email: mstratig@1442.syzefxis.gov.gr
Τηλ: 2285360141

Συνημμένα:
1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2013-2014
2) Ερωτηματολόγιο

Σχόλια are closed.