Διαβούλευση χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Νάξος, 13 Δεκεμβρίου 2021

 

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη συνάντηση διαβούλευσης των αποτελεσμάτων του Σ.Φ.Η.Ο., που θα πραγματοποιηθεί υβριδικά την Πέμπτη 16-12-2021 στις 20:00.
Σημειώνεται ότι το Σ.Φ.Η.Ο. αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Η εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο. αποτελεί υποχρέωση για όλους τους Δήμους της χώρας στο πλαίσιο του ν.4710/2020 με σκοπό την διασφάλιση επάρκειας δημόσια προσβάσιμων υποδομών φόρτισης για την υποστήριξη λειτουργίας των ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) κατοίκων και επισκεπτών. Το ΣΦΗΟ θα αποτελέσει το προγραμματικό σχέδιο του Δήμου για την χωροθέτηση και ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η έγκαιρη κατάρτιση του ΣΦΗΟ αποσκοπεί στην γεωγραφικά και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη της εν λόγω υποδομής, δημιουργώντας ένα δίκτυο ολοκληρωμένο και χρηστικό, με στόχο την εξυπηρέτησης των δημοτών καθώς και των επισκεπτών του Δήμου.
Η συμμετοχή όλων στο στάδιο αυτό εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση ως προς την χωροθέτηση των σημείων φόρτισης των Η/Ο. Κατόπιν τούτου σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης διατυπώνοντας τις απόψεις σας σχετικά με την προτεινόμενη χωροθέτηση των Σταθμών Φόρτισης Η/Ο στον Δήμο.
Όσοι επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στη διαβούλευση, παρακαλείσθε να αποστείλετε το e-mail σας στο press@naxos.gov.gr έως την Τετάρτη 15/12/21 στις 15:00, προκειμένου να σας αποσταλεί σχετικός σύνδεσμος συμμετοχής. Επίσης, όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαβούλευση μέσω του fb του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Τέλος, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της τηλεδιάσκεψης και στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ,
μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Σχόλια are closed.