Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας «Διαγράμμιση γηπέδου καλαθοσφαίρισης Κλειστού Γυμναστηρίου Νάξου» με προϋπολογισμό 22.678,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16 %.  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 20η του μηνός Αυγούστου ημέρα Παρασκευή στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Νάξου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής του και ώρα 10:00 π.μ.-11:00 π.μ.
Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται  σε  391,00 € και κατατίθεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας και η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Πληροφορίες για τον σχετικό διαγωνισμό καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τα γραφεία  του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου  Νάξου(τηλ.22853-60122).

Συνημμένα έγγραφα:
Διακήρυξη
Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο Πρόεδρος του Δ.Α.Κ.Ν.
Μαργαρίτης Αρτέμιος

Σχόλια are closed.